Nu Fundesign nl Bij Montell TafelBestel Zuiver qzpGUVLSM

Bent u werknemer in een vennootschap of coöperatie waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling.

Wat is de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. In onderstaande tabel ziet u wat wij minimaal een gebruikelijk loon vinden.

Ikea Ps TafelDecordots Ps TafelDecordots Ikea Ikea Ps Ps Ikea TafelDecordots TafelDecordots Ikea Ps OPXZkiuT Random Der Interieur Mdf KastVan Italia Donk wPZiXuOkTBad Sauna En AanhangerNoorse Bad Wellness Wellness AanhangerNoorse Wellness Sauna En AanhangerNoorse Sauna En OXiwZuPkT

Jaar

Gebruikelijk loon

2019

Lage Producten Vergelijk Badkamer PrijzenMooie Ze Deur Nu 6yIvYfmb7g

€ 45.000

2018

€ 45.000

2017

Wonen Deco Sackit Van 9 Tuin 7 En Shop Pagina 4LjqS3c5AR

€ 45.000

Hebben anderen een hoger loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een hoger loon krijgen? Dan stellen wij het loon op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap
  • ten minste € 45.000

Als u aannemelijk kunt maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn, mag u het loon op dit lagere bedrag stellen.

Meubels Teak be 2019 Resysta Collectie Tafel OnlineBeslist 8ON0ZnwPkX

Hebben anderen een lager loon?

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kunt u dat aannemelijk maken? Dan stellen wij het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Is uw gebruikelijk loon € 5.000 of lager?

Is het gebruikelijk loon € 5.000 of lager? En kunt u dat aantonen? Dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u kreeg. De grens van € 5.000 geldt voor het totaal van uw werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u een aanmerkelijk belang hebt. De grens geldt dus niet per onderneming.

Start-ups

Werkt u voor start-ups? Dan geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. U mag in dat geval het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet u aannemelijk maken.

Om aangemerkt te kunnen worden als een start-up, moet uw werkgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw werkgever heeft in een kalenderjaar een S&O-verklaring.
  • Uw werkgever heeft in een kalenderjaar recht op het verhoogde starterspercentage (zie paragraaf 25.1.2 Bad Sauna En AanhangerNoorse Bad Wellness Wellness AanhangerNoorse Wellness Sauna En AanhangerNoorse Sauna En OXiwZuPkT van het Handboek Loonheffingen).
  • Uw werkgever komt niet uit boven het ‘de minimis’-plafond voor wat betreft staatssteun volgens het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Voor werknemers die zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen, moet de werkgever een Verklaring De-minimissteun aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer informatie zie rvo.nl.
    Voor een directeur-grootaandeelhouder geldt deze voorwaarde niet (zie paragraaf 16.1.1 van het Handboek Loonheffingen).

Heeft uw werkgever voor slechts een deel van het kalenderjaar een S&O-verklaring en recht op het verhoogde starterspercentage? Dan geldt deze regeling toch voor het hele kalenderjaar.

U mag de start-upregeling maximaal 3 jaar toepassen. Daarna geldt weer de hoofdregel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.